Spotted
Obraczki Ślubne
×

Bilety BKM cennik

Nowość - Przejazdy bepłatne

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkujący na terenie Miasta Białegostoku, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub imiennej Białostockiej Karty Miejskiej z zakodowanym uprawnieniem – w granicach I strefy taryfowej


ważny od 1 marca 2018 r.

RODZAJE BILETÓW


 N
= Normalny 

U = Ulgowy 

STREFY TARYFOWE

I

II, III, IV

I+II

I+II+III

I+II+III+IV

II+III, III+IV

II+III+IV

B

G2, G3, G4

B+G2

B+G2+G3

B+G2+ G3+G4

G2+G3, G3+G4

G2+G3+G4

N U N U N U N U N U N U N U

Bilety jednorazowe:

jednoprzejazdowy 2,80 1,40 2,40 1,20 5,20 2,60 7,60 3,80 10,00 5,00 4,80 2,40 7,20 3,60
z e-karty 2,70 1,35 2,30 1,15 5,00 2,50 6,00 3,00 7,00 3,50 4,40 2,20 5,00 2,50
ostatniej szansy (BOS) - sprzedawany przez kierowcę, nie upoważnia do przesiadek. 3,50 1,75 3,50 1,75 7,00 3,50 10,50 5,25 14,00 7,00 7,00 3,50 10,50 5,25

NOWOŚĆ Bilety wieloprzejazdowe:

20-minutowy 2,00 1,00 * * * * * * * * * * * *
40-minutowy 2,80 1,40 * * * * * * * * * * * *
60-minutowy 3,60 1,80 * * * * * * * * * * * *
24-godzinny 10,00 5,00 * * * * * * 18,00 9,00 * * * *
3-dniowy weekendowy 16,00 8,00 * * * * * * 20,00 10,00 * * * *

Bilety okresowe imienne:

miesięczny na jedną linię 70 35 70 35 140 70 170 85 190 95 100 50 120 60
miesięczny na wszystkie linie 80 40 70 35 150 75 180 90 210 105 100 50 130 65
trzymiesięczny na wszystkie linie 230 115 200 100 430 215 510 255 590 295 280 140 360 180
30-dniowy 84 42 74 37 158 79 188 94 218 109 104 52 134 67

Bilety okresowe na okaziciela:

dekadowy na wszystkie linie 44 22 40 20 84 42 104 52 124 62 60 30 80 40
miesięczny na wszystkie linie 122 61 110 55 232 116 282 141 332 166 160 80 210 105

Bilety wieloprzejazdowe umożliwiał przesiadki na dowolnie wybrane linie w ramach limitu czasowego

- 20-minutowy – bilet papierowy: 2 zł (normalny) i 1 zł (ulgowy); z e-karty: 1,90 zł i 0,95 zł;
- 40-minutowy – bilet papierowy: 2,80 zł i 1,40 zł; z e-karty: 2,70 zł i 1,35 zł;
- 60-minutowy – bilet papierowy: 3,60 zł i 1,80 zł; z e-karty: 3,50 zł i 1,75 zł;
- 24-godzinny: 10 zł / 5 zł
- 3-dniowy 16zł / 8 zł

Bilety specjalne:
Bilet 24-godzinny szkolny grupowy strefa I (B) - cena 30 zł
Bilet 24-godzinny szkolny grupowy zachowuje ważność 24 godziny od momentu skasowania w kasowniku elektronicznym lub zakupu przez aplikację mobilną i uprawnia on grupę uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunem, legitymującym się ważną legitymacją nauczyciela, liczącą łącznie nie więcej niż 30 osób, do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi środkami transportu zbiorowego w ramach pierwszej strefy taryfowej białostockiej komunikacji miejskiej (B).
Bilet 3-dniowy weekendowy grupowy strefa I (B) - cena 40 zł
Bilet 3-dniowy weekendowy grupowy (rodzinny) zachowuje ważność maksymalnie przez trzy kolejne dni, to jest piątek, sobotę i niedzielę od momentu jego skasowania w kasowniku elektronicznym lub zakupu ( przez aplikację mobilną) i uprawnia on grupę liczącą łącznie nie więcej niż 5 osób do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi środkami transportu zbiorowego.

Zmieniona zostanie nazwa biletu, który można było kupić u kierowcy. Do tej pory było to bilet 60-minutowy, jednak bez możliwości przesiadek.
Od 1 marca ma on się nazywać Biletem Ostatniej Szansy
(
JEDNOPRZEJAZDOWY 3,50 zł / 1,75 zł)

Stare bilety nie tracą ważności!


* Bilet jednorazowy papierowy zachowuje ważność od momentu jego skasowania, a elektroniczny od momentu zakupu, do momentu opuszczenia pojazdu przez pasażera jednak nie dłużej niż do zakończenia kursu, na którym podróż została rozpoczęta.
* Bilety wieloprzejazdowe do wykorzystania w danej strefie taryfowej upoważniają pasażera do podróży z przesiadkami w ramach limitu czasu ustalonego dla danego biletu (20 minut, 40 minut, 60 minut, 24-godzinny, 3-dniowy weekendowy).
* Bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe stają się ważnym dokumentem przewozu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego transportu zbiorowego Białostockiej Komunikacji Miejskiej.
* Dopuszcza się wykorzystanie dwóch papierowych biletów jednorazowych ulgowych obowiązujących w danej strefie taryfowej zamiast jednego normalnego. Bilety należy skasować w kasowniku elektronicznym w odstępie czasu nie przekraczającym 1 minuty.
* Bilety na strefę I oznaczone są literą B (Białystok). Bilety na strefy II, III i IV posiadają jednolity wzór i oznaczone są literą G (gminny)
* Bilet wielostrefowy uzyskuje się kasując odpowiednią liczbę biletów jednorazowych oznaczonych literą B lub G pokrywających należność za przewóz w każdej strefie taryfowej na trasie przejazdu, lub łącząc bilet okresowy z odpowiednimi biletami jednorazowymi lub wieloprzejazdowymi.
* Przejazd w strefie I z biletem przeznaczonym do wykorzystania w strefie II, III lub IV, jak i przejazd w strefie II, III lub IV z biletem przeznaczonym do wykorzystania w strefie I, traktuje się jako przejazd bez ważnego biletu.
* Zakup jednorazowego biletu elektronicznego z elektronicznej portmonetki następuje poprzez rejestrację Białostockiej Karty Miejskiej przy wejściu do pojazdu. Opłata za przewóz pobierana jest jak za przejazd do końca trasy. Rejestracja karty przy wyjściu z pojazdu umożliwia zwrot części opłaty z uwzględnieniem faktycznie przejechanej trasy.
* Opłata za przewóz zwierząt nie trzymanych na rękach wynosi równowartość biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na trasie przejazdu.
* Przysługujące Pasażerowi uprawnienie do ulgi w opłatach za usługi przewozowe lub przejazdu bezpłatnego może być realizowane pod warunkiem posiadania i okazania podczas kontroli ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie.
* Funkcję dokumentu spełnia w szczególności imienna elektroniczna Białostocka Karta Miejska, a także inne imienne karty elektroniczne dopuszczone do użytkowania przez Organizatora.


UWAGA!

Bilet miesięczny jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego na który został zakupiony, a bilet trzymiesięczny od pierwszego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego.

Bilet specjalny seniora - bilet dwunastomiesięczny imienny obowiązujący w I strefie biletowej - 120,00 zł.

Do nabycia biletu specjalnego seniora uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

Podstawą nabycia biletu specjalnego seniora jest przedłożenie:

  • 1) aktualnego (wydanego nie wcześniej, niż 3 miesiące przed przedłożeniem) zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zawierającego potwierdzenie, że zainteresowana osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielania świadczeń z pomocy społecznej;
  • 2) dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

TARYFA BILETOWA CZŁONKÓW PROGRAMU
BIAŁOSTOCKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY
Obowiązuje od 1 listopada 2014 r.

cennik biletów w ramach bkdr

 

Ceny biletów dla członków rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny

cennik biletów dla rodzon wielodzietnych w Juchnowcu Kościelnym

Inne opłaty

  • 1. Za wydanie duplikatu elektronicznej karty imiennej: 10 zł.
  • Za wydanie karty na okaziciela: 5 zł.


 

Obraczki Ślubne na zamówienie

Powered by Spotted